1. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
   2. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası
   3. Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsi
   4. Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya və Strategiyası
   5. Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələrinə və şagirdlərinə təqaüdlərin təyin olunması və ödənilməsi Qaydası
   6. Orta ixtisas təhsili müəssisələrində kredit sistemi ilə tədrisin təşkili Qaydaları
   7. Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi qaydası
   8. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması Qaydaları
   9. Müəllimlərin etik davranış qaydaları
   10. Tələbələrin-nizam-intizam qaydaları