Ölkə ilə bağlı strateji sənədlər:

  1. “Azərbaycan 2020: Gələcəyə Baxış” İnkişaf Konsepsiyası.
  2. Azərbaycan Respublikasının Strateji Yol Xəritələri.
  3. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası.
  4. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı.
  5. Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsi.
  6. Azərbaycan Respublikasında fasiləsiz pedaqoji təhsil və müəllim hazırlığının Konsepsiya və Strategiyası.