Fənn birləşməsi komissiyasının sədri

Əsgərova İlhamə Aydın qızı 1972-ci il, aprelin 25 də Kürdəmir rayonunda anadan olmuşdur. 1989-cu ildə “SSRİ-nin 50 illiyi adına Xarici Dillər İnstitutu”nun ingilis-alman dilləri fakültəsinə qəbul olmuş, 1994-cü ildə həmin institutu bitirmişdir. 1994-cü ildən müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. 1994\1996-cı tədris ilində Kürdəmir rayonunda, 1996-cı ildən bu günə kimi isə ADPU-nun nəzdində Azərbaycan Dövlət Pedaqiji Kollecində işləyir. Ailəlidir, iki övladı var.

AMEA Folklor İnstitunun dissertantıdır

Müxtəlif  kurs, təlim və treninqlərdə iştirak etmişdir:

1.“ Mədəd Müəllimlərin Peşəkarlıq Səviyyəsinin Təkmilləşdirilməsi” təlim kursunun sertifikatı. 2009, Bakı.

2.“ Dymo/Mimioİnteraktiv Texnologiyaları ilə tədris” təlim kursunun sertifikatı.26. X.2011, Bakı.

3. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun Tədris-İnnovasiya Mərkəzində “İnterwrite IQ Board” proqramı üzrə xüsusi kurs.№1719, 27.IX.2013, Bakı.

4. Web 2.0- Web 3.0 tools and educationprocesscreatedby Internet resources (xüsusi kurs). 01-03.XI.2014,Bakı.

5. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu. “İngilis dili müəllimlərinin ixtisasartırma kursu”. 01.-24. IV. 2015, Bakı.

6. АзербайджанскийГосударственный Педагогически Университет. Первые Педагогические Чтенияпо Гуманной Педагогике. Сертификат «Принялучастие в педагогических чтениях погуманной педагогике». Академик Ш.А. Амонашвили. Почетный Президент Международного Центра Гуманнойпедагогики. Баку. 21-22 декабря 2016.

7. Азербайджанский Государственный Педагогически Университет. Международный Центр Гуманной Педагогики. Сертификат «Участника авторско го семинара академика РАО, почетного президента Международного Центра Гуманной педагогики Ш.А. Амонашвилинатему: Уроки в ГуманнойПедагогике». Академик Ш.А. Амонашвили. Почетный Президент Международного Центра Гуманной педагогики. Баку. 23-25  декабря 2016.

8. NIE; Certificate of Participation; Engaging Learnersin a 21 st CenturyPrimarySchool; 22 to 26 May 2017 conductedbythe NationalInstitute of Education Nanyang Technological University.

“İngilis dili”, “Xarici dilin tədrisi metodikası” fənlərindən proqramlar hazırlayıb istifadəyə verir, 2012-ci ildən bu günə kimi “Xarici Dillər” fənn birləşmə komissiyasının sədridir.


              Azərbaycan dünya birliyi ölkələri ilə ictimai həyatın bütün sahələrində səmərəli əməkdaşlıq edən bir ölkədir. Buna görə də başqa fəaliyyətlərlə yanaşı, bir və ya iki xarici dildə ünsiyyət qurmağı, əlaqə saxlamağı bacaran şəxsiyyətin formalaşdırılması müasir məktəbin mühüm vəzifələrindən biridir. Hazırki dövrdə qloballaşma prosesinin və inteqrasiya meyillərinin getdikcə sürətləndiyi ictimai-siyasi, sosial-mədəni sahələrdə baş verən mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri kommunikasiya vasitələrindən (yeni informasiya texnologiyalarından) istifadə etməklə tələbələrin kommunikativ bacarıqlarının yüksək səviyyədə inkişafını tələb edir. Bu səbəbdən də tədris fənni kimi xarici dilin statusu daha da artır və o, tədris olunan fənlər arasında özünəməxsus yer tutur. Xarici dilə yiyələnən şəxs bilavasitə, beynəlxalq arenaya çıxaraq öz xalqının milli-mənəvi dəyərlərini, qazandığı nailiyyətləri başqalarına çatdırmaq, onlarla həmin dildə fikir və təcrübə mübadiləsi aparmaq imkanı əldə edir. Xarici dil vasitəsilə müxtəlif xalqlarla ünsiyyət, yeni mədəniyyətlərlə tanışlıq tələbənin yüksək səviyyəli layiqli vətəndaş, yaradıcı və tənqidi düşünən şəxsiyyət kimi yetişməsində mühüm rol oynayır. Xarici dilin öyrənilməsi ünsiyyət və kommunikasiya əlaqələrini genişləndirir, dünyaya yeni baxışın formalaşdırılmasına zəmin yaradır. Xarici dil müxtəlif xalqların və dövlətlərin ictimai-siyasi, iqtisadi, elmi-mədəni həyatı haqqında biliklərin əldə olunmasına, xarici ölkələrin müxtəlif sahələrdə qazandığı təcrübəni birbaşa öyrənməyə imkan verir. Xarici dilin öyrənilməsi iş və karyera imkanlarının genişlənməsinə şərait yaradır. Xarici dilə yiyələnməklə gənc mütəxəssislərimiz ölkəmizdə fəaliyyət göstərən onlarla xarici şirkət, qeyri hökumət təşkilatları və eləcə də dünyanın müxtəlif qurumları ilə daha sıx əməkdaşlıq etmək imkanı qazanırlar. Xarici dil təlimi vasitəsilə gənclərdə başqa xalqların dil və mədəniyyətinə, milli-mənəvi dəyərlərinə hörmət hissi, tolerantlıq formalaşdırılır. Xarici dilə yiyələnmə tələbələrin humanitar təhsil səviyyəsini yüksəldir, şəxsiyyətin formalaşmasına, daim dəyişən dünyanın tələblərinə uyğunlaşmasına imkan yaradır. Yuxarıda qeyd olunanları nəzərə alaraq qeyd etmək istəyirəm ki, “Xarici Dillər” fənn birləşmə komissiyasının da məqsədi, amalı xarici dillərin tədrisini İKT-nin köməyindən istifadə edərək tələbələrə aşılamaqdır.

    “Xarici Dillər” fənn birləşmə komissiyası bu günümüzə kimi müxtəlif adlarla fəaliyyət göstərmişdir. Fənn birləşmə komissiyasının tərkibi də təbii ki, dəyişilmişdir.

    Belə ki, 1980-1994-cü illərə kimi “İngilis dili” komissiyası kimi fəaliyyət göstərmiş komissiyanın sədri həmin illərdə Janna Rüstəmbəyova olmuşdur. İngilis dili fənnindən başqa rus və alman dilləri də tədris olunmuşdur.

   1994-2007-ci illərdə isə həmin komissiyaya  Sevil Bağırova rəhbərlik etmişdir. 2007-ci ildən ingils və rus dilləri ayrılaraq 2 fənn birləşmə komissiyası yaradılmışdır. “İngilis dili”, “Rus dili” komissiyası adı altında fəliyyət göstərmışdir. “İngilis dili” komissiyasının sədri Sevil Məmmədova (2007-2012), “Rus dili” komissiyasının sədri isə Sevil Bağırova olmuşdur.

    Fənn birləşmə komissiyamız 2016-2017-ci tədris illində “Rus dili” komissiyası birləşdirilərək  “Xarici Dillər” fənn birləşmə komissiyası kimi fəliyyət göstərir. 2012-ci ildən bu günə kimi fənn birləşmə komissiyasının sədri İlhamə Əsgərovadır.

     Hal-hazırda “Xarici Dillər” fənn birləşmə komissiyasının tərkibində 37 müəllim  fəaliyyət göstərir.

    27 nəfər ingilis, 10 nəfər müəllim isə rus dili fənlərini tədris edir. İki filologiya üzrə fəlsəfə doktoru -Məmmədova Məlahət, Qurbanova Şəhla,  bir dissertant-Əsgərova İlhamə var.

    Fənn birləşmə komissiyasında tədris olunan fənlər: ingilis dili, xarici dilin tədrisi metodikası, rus dili, rus dilinin tədrisi metodikası, rus dili və xüsusi müəssisələrdə onun tədrisi metodikası, savad təlimi, hüsnüxətt, ədəbiyyat, uşaq ədəbiyyatı və ifadəli oxu, nitq  inkişafı təlimin  metodikası. 

    Fənn birləşmə komissiyasının müəllimləri  müxtəlif  təlim, kurs  və treninqlərdə iştirak ediblər. Həmçinin fənn birləşmə komissiyasında  tədris olunan fənnlərə fənn proqramları  tərtib və çap olunub istifadəyə verilmişdir: “İngilis dili”, “Xarici dilin tədrisi metodikası” (tərtib edən ingilis dili müəllimi Əsgərova İlhamə), “Rus dili” (azərbaycan və rus bölmələri üçün- tərtib edən Rus dili müəllimi Kamilova Nəzakət), “Ədəbiyyat”, “Uşaq ədəbiyyatı və ifadəli oxu”, “Nitq inkişafı təliminin metodikası” (tərtib edən rus dili müəllimi Daşdəmirova Xatirə). İngilis və rus dillərində maraqlı, düşündürücü tədbirlər və  olimpiadalar keçirilmişdir.