Şöbə müdiri      

         

 

 Rüstəmova Nuray Fərman qızı 21 may 1990-cı ildə Ucar şəhərində anadan olmuşdur. 1996-2007-ci illərdə Bakı şəhərində 146 saylı   tam orta məktəbdə təhsil   almışdır. 2007-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin Riyaziyyat ixtisası   üzrə bakalavr təhsili almış, 2011-2014-cü illərdə isə Optimal proseslərin riyazi üsulları ixtisası üzrə magistr təhsilini tamamlamışdır. 2015-   ci ilin yanvar ayında Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetinin İqtisadi fəaliyyət növləri ixtisası üzrə dissertanturasına daxil   olmuşdur. 5 məqalənin müəllifi, 1 tədris proqramı və 1 dərs vəsaitinin həmmüəllifidir.  2013-2014-cü tədris ilindən etibarən pedaqoji   fəaliyyətlə  məşğuldur və “Menecmentin əsasları”, “Menecment nəzəriyyələri”, “Biznes logistikası”, “Peşə etikası”fənlərini tədris edir.

 

Keyfiyyət təminatı şöbəsi, 01 iyul 2019-cu il tarixində yaradılmışdır. Şöbənin yaradılmasında məqsəd, Azərbaycan Respublikasının təhsil qanunvericiliyini əsas götürərək , ADPU-nun nəzdində ADPK-nın əsasnaməsinə müvafiq olaraq tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi yönümlü işlərin aparılması, imtahan işinin operativ, şəffaf və yüksək səviyyədə təşkil olunması, eyni zamanda, tədris ili müddətində şöbələr üzrə dərslərin keçirilməsinə, tələbə və müəllim heyətinin dərslərə davamiyyətinin monitorinqlərinin aparılmasından ibarətdir. Şöbənin fəaliyyətləri sırasına:

  • Şöbələr üzrə imtahan keçiriləcək fənlər haqqında məlumatlar, imtahan rəhbərlərinin, imtahan koordinatorlarının və s. müəyyənləşdirilməsi;
  • Tələbə qəbulunun, imtahan nəticələrinin qiymətləndirilməsini həyata keçirmək, nəticələr barədə məlumat və hesabatlar hazırlamaq;
  • Tədris prosesinin müasir tələblərə uyğun, interaktiv metodlarla təşkili və keçirilməsinə nəzarətin gücləndirilməsini həyata keçirmək;
  • Şöbələrdə tədrisin keyfiyyətini artırmaq üçün smestr ərzində tələbələrlə ən azı iki dəfə görüşərək, onlarla sorğular keçirmək və tədrisin keyfiyyəti barədə əks əlaqə almaq;
  • Fənlər üzrə sillabusların, tədris vəsaitlərinin, təqdimatların, qiymətləndirmə materiallarının bazasının yaradılmasını təmin etmək;
  • Fənlər üzrə sillabusların, tədris vəsaitlərinin, təqdimatların, qiymətləndirmə materiallarının müasir standartlara uyğunluğunu yoxlayır və sillabus mövzularının müasirləşdirilməsi və iş dünyasının tələblərinə uyğun olaraq hazırlanması ilə əlaqədar təkliflər hazırlamaq;
  • Fənn birləşmə komissiyaları tərəfindən hazırlanmış imtahan suallarının müəyyən olunmuş qaydalara əsasən qəbul edilməsi və təqdim olunmasını təmin etmək;
  • İmtahan sessiyalarına hazırlıq, imtahanların vaxtında keçirilməsini təmin etmək, sənədlərin hazırlanması, imtahanların keçirilməsinin təşkili;
  • Yekun Buraxılış Attestasiyasına hazırlıq işlərinin təşkili və keçirilməsi;
  • Smestrlər ərzində davamlı olaraq dərslərin keçirilməsinin monitorinqi və tələbələrin müvafiq qaydalara uyğun olaraq davamiyyətlərinin yoxlanılmasını təşkil etmək.